29/11/2006

Inundacións: unha visión técnica e persoal

Veño escoitando na radio os custosos efectos dos asolagamentos en varias vilas galegas como na imaxe, tomada polo Faro de Vigo perto de Baiona. Pódese facer algo neste sentido?

A hidroloxía é unha arte madura, os dados de precipitación, topografía e usos do solo son fáciles de conseguir e incluso existe excelente software de cálculo gratuito. No entanto, a grande maioría dos ríos galegos non contan con estudos a serio. Incluso sería posíbel prever con certa precisión os efectos da mudanza nos usos do chan e a deforestación sobre a escorrentía.

Cunha caste política xeralmente allea á tecnoloxía e unha sociedade curtopracista é dificil ensinar a importancia da hidroloxía. Os beneficios dos relatorios son visíbeis a longo tempo. Por unha banda, os estudos hidrolóxicos inflúen o planeamento urbanístico: as construccións que fiquen no dominio público hidráulico calculado deberían expropiarse e na ampla área de protección non se podería urbanizar. Por outro lado, a hidroloxía salva vidas e aforra danos.