13/03/2007

Motivación

Hoxe ando cheo de fachenda porque semella que a sorte acompañou e os resultados dos exames non foron malos de todo como pensara. Con todo, o que mais me alegrou foi o e-mail que recibín dun profesor, especialmente porque na UNED os catedráticos e titulares poucas veces tratan directamente cos alumnos:

Le felicito porque su práctica es casi un trabajo profesional de modelado y simulación. Transmite una gran experiencia tanto en la parte metodológica de la asignatura, presentación y discusión del modelo, como en sus conclusiones.
Saludos, Fxxxxxxx Mxxxxxx

Estes pequenos detalles por parte dos docentes agradécense mais do que calquera calificación numérica para continuar estudando. E a motivación é o mellor alimento do estudante, xa sabedes.